top of page

Andningspedagogik

Frigörande andning

Frigörande andning (även benämnt rebirthing) föddes ur den moderna psykologin och är en teknik som hjälper oss att få mer kontakt med kroppen och dess intelligens; den ger oss nycklar till vår inre kunskap, till känslor och visar oss även vägen så att vi, om vi lyssnar på kroppen, kan tillgodose våra behov.

Den frigörande andningen kopierar ett fritt sätt att andas. Andningen sker i bröstkorgen för att frigöra blockeringar (t ex stress). Tekniken består i en aktiv inandning och en avslappad utandning, där magen är avslappnad, och där in- och utandning sker utan paus. 

 

För att en bestående förändring skall ske i våra liv behöver vi både förändra våra tankar OCH våra handlingar. Vilken teknik vi sedan väljer, för att få insikter, har inte så stor betydelse egentligen, bara vi använder och omsätter vår kunskap i praktiken. Först då sker en förändring.

 

Några effekter av frigörande andning:

  • Ökad syreupptagningsförmåga

  • Immunförsvaret stärks

  • Stresshormoner frigörs

  • Blockeringar släpper

 

Frigörande andning kan ske i grupp eller individuellt. Många deltagare finner ofta att en gruppandning är oerhört kraftfull och att de kan komma ännu djupare i sin upplevelse tack vare gruppen. 

 

Vi brukar börja med en lätt uppvärmning av kropp och andning samt en delning, s k sharing, i grupp före själva andningen.  För tid och pris, se  avsnittet Kalender.

Tid: ca 3 timmar

Stressa av ditt system med hjälp av frigörande andning och lär samtidigt känna dig själv på ett djupare plan. Genom en enkel andningsteknik får du lättare kontakt med din egen inre kunskap. 

Vi inleder vår session med ett samtal om din situation just nu och det som är aktuellt för dig just nu. Sedan följer en andnings- session med fullt fokus på dig och din process.  

 

Tid: 1,5 - 2 timmar (inklusive förberedande och avslutande samtal) Pris:1100 kr 

Du är också välkommen till en andningssession online med mig.

Sessionen sker via Zoom. (Du behöver ladda ned programvaran på din dator inför sessionen.)

Jag anpassar mina andningssessioner utifrån klientens behov och kombinerar gärna coachingtekniker med andningspasset.

Sessionen tar 60 - 90 minuter. Inga förkunskaper krävs.

Pris: 600 kr per gång

My Approach
Gruppandning
Privatsession
Privatsession - online
bottom of page